Bijzondere samenwerking met onderwijsinstellingen

Innovatie integratie van ons WMS in het onderwijs

Het fundament van de WMS Game is in overleg ontwikkeld met het Summa College, ROC Tilburg en Avans Hogeschool. 
Door de pragmatische opzet waarbij het zelfstartend- en onderzoekend vermogen van de deelnemer wordt gestimuleerd kan de docent meer als coach/facilitator optreden. Deelnemers worden uitgedaagd om de mogelijkheden van het WMS zelf te verkennen aan de hand van heldere opdrachten. De Game duurt globaal 2 lesuren en kan in een leslokaal worden gegeven.  

Blog

Klik hier voor een artikel over ons WMS-lesprogramma, geschreven door Dag van de Logistiek Eindhoven.